Ад радзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына
Паміж сваіх і чужакоў
Яна мне ласкай матчынай.

Я. Купала

Беларусь – гэта цудоўная краіна. На яе маленькай тэрыторыі ты можаш адшукаць усё: горы, рэкі і азёры, гістарычныя мясціны, паглядзець на якія прыязджаюць тысячы турыстаў кожны год.Талерантныя і міралюбівыя людзі, прыгожая прырода, сярэднявечныя замкі Міра і Нясвіжа, якія былі ўключаны ў ліст міравой спадчыны ЮНЕСКО, міжнацыянальныя фестывалі, такія як «Славянскі базар у Віцебску», які прыцягвае таленавітых людзей з розных краінаў свету, нацыянальныя святы і беларуская кухня – ўсё гэта Беларусь.

Серыі відэо аб мясцінах Беларусі

Каманда тв-канала «Беларусь 24» вырашыла зрабіць Беларусь яшчэ бліжэй нашым глядачам. І з гэтай мэтай былі створаны відэо «Сардэчна запрашаем у Беларусь!» У гэтых видэо вы пабачыце:

  • Прыгажосць беларускіх замкаў;
  • Велічнасць старажытных беларускіх гарадоў;
  • Прыгожыя мясціны рэгіянальных цэнтраў;
  • Прывабнасць беларускай прыроды.

«Беларусь 24» - гэта тв-канал, які робіць Беларусь бліжэй

Калі Вы хочаце адкрыць для сябе гэту цудоўную краіну, глядзіце серыі відэо «Сардэчна запрашаем у Беларусь!» Нават знаходзячыся за тысячы кіламетраў ад нашай краіны, Вы можаце пазнаёміцца з архітэктурнымі помнікамі і прыроднай спадчынай.  Вы адкрыяце Беларусь з другога боку. Гэта краіна годная таго, каб яе наведаць і ўбачыць усё на свае вочы.

Гасцінная Беларусь чакае Вас!

From forebears' ages, long since gone,

           A heritage has come to me,

           Among strange folk, among my own,

           Me it caresses, motherly.

Y. Kupala

Belarus is an amazing country. On its small territory you can find anything: mountains, rivers and lakes, as well as ancient sights, to see which thousands of tourists come to Belarus each year. Tolerant and peaceful people, beautiful nature, medieval castles of Mir and Nesvizh, which are included in the UNESCO World Heritage List, international festivals such as «Slavianski Bazaar» in Vitebsk , which attracts talented people from different countries of the world, national holidays and tasty Belarusian cuisine - all this is Belarus.

A series of videos about the sights of Belarus

The team of the TV-channel «Belarus 24» have decided to make Belarus closer to our viewers. And it was with this goal that the videos «Welcome to Belarus!» were created. In these videos you will see:

  • magnificence of Belarusian castles;
  • greatness of ancient Belarusian cities;
  • sights of regional centers;
  • charm of Belarusian nature.

«Belarus 24» – a TV-channel that makes Belarus closer

If you want to discover this amazing country, watch the series of videos «Welcome to Belarus!». Even being a few thousand kilometers away from our country, you can get acquainted with its architectural monuments and natural heritage. You will explore Belarus from another side. This country is definitely worth visiting to see everything with your own eyes.

Hospitable Belarus is waiting for you!